X
چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ۰۹:۵۲ ۲۰۱
چچ

اداره اکتشافات معدنی

نام مسئول واحد:  جناب آقای سراجی سمت مسئول واحد:   رییس اداره اکتشافات معدنی
تلفن: شماره مستقیم 2281215    --------    داخلی 258
فکس:      
پست الکترونیکی:  imt@farsimt.ir
آدرس:
ساختمان شهید امین زاده - طبقه 4 
آدرس سایت:  
شرح وظایف:
 • تبیین و ارائه و پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های اکتشاف معادن
 • فراهم کردن زمینه های نقشه برداری از معادن
 • تدوین و پیشنهاد اولویت ها و اهمیت ها و خط مش های سرمایه گذاری معادن
 • راهنمایی سرمایه گذاران معدنی
 • تعیین گلوگاههای بازدارنده گسترش برنامه اکتشاف معادن
 • فراهم کردن زمینه های انجام بررسی های زمین شناسی و اکتشاف و مطالعه ذخایر معدنی بمنظور فراهم کردن زمینه بهره برداری صحیح و موثر از آنها
 • اشاعه فرهنگ مشارکت های مردمی در برنامه های اکتشاف معادن
 • اشاعه فرهنگ تشکیل گرایی در راستای اصلاح جایگاه مدیریت معادن در بخش دولتی بمنظور تصدی گری دولتی
 • تدوین و پیشنهادی معیارها و شاخص ها و استانداردهای مرتبط با مشارکت مردم در برنامه اکتشافات معدنی
 • پیشنهاد راه کارهای تسهیل کننده و اهرم های حمایتی برای سرعت بخشیدن به اکتشاف معادن
 • اظهار نظر کارشناسی در خصوص ارزیابی برنامه کار پیمانکاران امور اکتشاف معادن و امور زمین شناسی و نقشه برداری
 • مطالعه مستمر در خصوص شناخت فن آوری های جدید در راستای اصلاح مدیریت و برنامه اکتشافات معدنی
 • ارائه طریق برای برنامه ریزی های آموزشی ارتقای توانمندیهای علمی دست اندرکاران اکتشاف معادن
 • ارائه راهکارهای تسهیل کننده امور مدیریت اکتشافات معدنی
 • مشارکت در برنامه های هم آهنگی و برنامه ریزی و سیاست گذاریهای امور معدنی
 • تهیه گزارشهای تحلیلی از پروژه ها و طرحهای اکتشافی، پژوهشی و فن آوری و اظهار نظر کارشناسی برای تصمیم گیری مدیران و سرعت بخشیدن به امور اکتشافات و تشویق پیمانکاران و یا مجریان طرحهای اکتشافی معدنی، پیشنهاد ساز و کارهای عملی گسترش فعالیت های تشکل های معدنی در برنامه اکتشافات معدنی و هدایت آنها به سمت گروه گرایی و خود حمایتی و تشکیل صندوق های حمایتی با مشارکت دولت
 • انجام سایر مواردی که از سوی معاونت ارجاع می گرد .
معرفی مسئول واحد: ---
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.3974793752035
Query time: 0.68933471043905