X
چهارشنبه, ۰۶ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۸ ۵۲۰
چچ

تاریخچه سازمان

تاریخچه کوتاه سازمان صنعت، معدن وتجارت استان یزد

سازمان صنعت، معدن وتجارت استان یزد از ترکیب و ادغام دو سازمان بازرگانی و صنایع و معادن سابق تشکیل شده است و با نگاهی تاریخی به ادغام‌های گذشته و اضافه شدن شرح وظایف جدید به صورت خلاصه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

وزارت تجارت در سال 1285 هجری شمسی در ایران تأسیس شده است. در ادامه در سال 1316 وزارت بازرگانی و صنایع و معادن ایجاد گردیده و به لحاظ انجام وظایف بازرگانی در مجموعه جدا در سال 1320 وزارت بازرگانی و پیشه‌وران و هنر تأسیس شد. پس از آن در سال 1334 مجدداً تغییراتی در ساختار این وزارتخانه‌ها ایجاد و در نهایت در سال 1353 وزارتین بازرگانی و صنایع و از طرفی وزارت معادن و فلزات فعال شده و وظایف خود را به انجام رساندند تا این که در سال 1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام دو وزارت بازرگانی و صنایع و معادن تأسیس گردید. در استان یزد هم ادغام دو سازمان بازرگانی و صنایع و معادن در مهرماه 1390 تشکیل شده و قبل از آن از تیرماه سال 1353 سازمان‌های قبلی وظایف بازرگانی و صنایع و معادن و فلزات را به انجام می‌رساندند.

در حال حاضر سازمان صنعت، معدن وتجارت دارای 6 معاون تخصصی می‌باشد که عبارتند از: معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون بازرگانی و توسعه تجارت، معاون امور معادن و صنایع معدنی، معاون امور صنایع، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری و معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان. این سازمان در هر شهرستان یک اداره داشته و با این احتساب بخش مرکز استان دارای 9 اداره شهرستان می‌باشد.

تعداد نیروهای انسانی سازمان به طول کلی 180 نفر می‌باشد و بودجه سازمان در ردیف دستگاه‌های اجرایی استانی از استان تأمین می‌گردد که با این بودجه بالغ بر 25 شرح وظیفه کلی مصوب شورای عالی اداری عملیاتی می‌شود.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.3228707313538
Query time: 0.66879399617513