X
فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
اطلاعات عمومی
میزان رضایتمندی از پاسخگویی و مسئولیت پذیری
رضایتمندی از تسلط بر فرایند
رضایتمندی از زمان فرایند
رضایتمندی از نظام مند بودن فرایند
کلیت فرآیند
No Cache
Generate time: 1.7417409420013
Query time: 0.75251913070679