X
فرم نظرسنجی از ارباب رجوع

اطلاعات عمومی

میزان رضایتمندی از پاسخگویی و مسئولیت پذیری

رضایتمندی از تسلط بر فرایند

رضایتمندی از زمان فرایند

رضایتمندی از نظام مند بودن فرایند

کلیت فرآیند

No Cache
Generate time: 2.328009446462
Query time: 1.2817660967509