X
فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
اطلاعات عمومی
میزان رضایتمندی از پاسخگویی و مسئولیت پذیری
رضایتمندی از تسلط بر فرایند
رضایتمندی از زمان فرایند
رضایتمندی از نظام مند بودن فرایند
کلیت فرآیند
No Cache
Generate time: 0.79322735468547
Query time: 0.21037944157918