X
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۲:۲۹ ۵۵۲
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان یزد

آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان یزد

در راستای اجرای قانون معادن و فصل چهارم آیین نامه اجرایی آن و با رعایت قوانین و مقررات، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های معدنی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در نظر دارد عملیات اکتشاف و بهره برداری تعدادی از معادن فاقد بهره بردار ، گواهینامه های کشف ابطالی و محدوده های اکتشافی را به متقاضیان واجد شرایط بر اساس مشخصات مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir با شماره های ۵۰۰۰۰۰۳۴۳۴۰۰۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۰۰۳۴۳۴۰۰۰۰۰2 واگذار نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر ، دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع آن از روز جمعه مورخ 31/02/1400 لغایت پنجشنبه مورخ 13/03/1400 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده اقدام و پس از تکمیل، حداکثر تا ساعت 12:30 روز پنجشنبه مورخ 13/03/1400 مراحل شرکت درمزایده ، ثبت کلیه مدارک مورد نیاز و در نهایت پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) را پیگیری نمایند.

اولویت: متوسط
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 2.3226267496745
Query time: 1.7045292854309