X
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۱۳:۳۴ ۸
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
آگهی مناقصه عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان یزد

آگهی مناقصه عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان یزد


آگهی مناقصه عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان یزد

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان یزد(وزارت صنعت،معدن و تجارت) در نظر دارد اولویت بازدید،شناخت و ارزیابی پتانسیل 500 فقره از محدوده های اکتشافی ابطال شده در اختیار خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای شخصیت حقوقی و رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ظرفیت کاری آزاد با توجه به رقم مناقصه بوده و جهت اطلاع از نحوه برگزاری،برنامه زمانی و مدارک مورد نیاز به منظور شرکت در مناقصه از تاریخ 1394/2/20 لغایت 1394/3/1 به سایت سازمان به آدرس yzd.mimt.gov.ir مراجعه نمایند.ضمنا در صورتیکه بدلایل فنی امکان دستیابی به مدارک و اطلاعات از طریق سایت مذکور میسر نباشد،با مراجعه حضوری به معاونت امور معادن و صنایع معدنی این سازمان به نشانی یزد-بلوار دانشجو-سازمان صنعت،معدن و تجارت استان یزد، موارد قابل پیگیری است.

     متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را مطابق شرایط اعلام شده در اسناد مناقصه تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1394/3/2 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان صنعت،معدن و تجارت استان یزد واقع در بلوار دانشجو تسلیم و رسید دریافت نمایند.پیشنهادات واصله راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1394/3/4 در جلسه کمیسیون مناقصه مطرح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

اطلاعات و مدارک مورد نیاز را میتوانید از لینک های زیر دریافت نمائید.

اولویت: بالا
No Cache
Generate time: 4.7671100298564
Query time: 4.1739810307821