X
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ ۱۳:۰۱ ۴
طبقه بندی : فرصتهای سرمایه گذاری
چچ
برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی در نمایشگاه شهر آفتاب تهران

برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی در نمایشگاه شهر آفتاب تهران

 )، به پیوست تصویر نامه شماره 442/96 مورخ 2/7/96 شرکت برساز رویداد پارس به انضمام تصاویر پیوست مبنی بر برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی در نمایشگاه شهر آفتاب تهران از تاریخ 20 الی 23 مهر ماه سالجاری جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد

اولویت: متوسط
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 4.1712285677592
Query time: 3.5113231341044