X
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۳:۳۹ ۴
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
آگهی مزایده عمومی معادن استان یزد

آگهی مزایده عمومی معادن استان یزد

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در نظر دارد براساس ماده 10 قانون معادن و ماده 66 آئین نامه اجرایی قانون معادن ، بهره برداری از تعداد 16 فقره معدن فاقد بهره بردار ، 6 فقره گواهینامه کشف معادن و 4 مورد دپوی ماده معدنی را به متقاضیان دارای توان فنی و مالی لازم از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید . متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع مزایده از روز دوشنبه مورخ 23/11/96 لغایت روز دوشنبه مورخ 7/12/96 به مدت 15 روز به محل سازمان به آدرس ذیل و یا سایت سازمان به آدرس yzd.mimt.gov.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده اقدام و پس از تکمیل، حداکثر تا پایان وقت اداری ( ساعت 13:15) روز پنج شنبه مورخ 17/12/96 به دبیرخانه سازمان به نشانی ذیل تحویل و در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه این سازمان تسلیم و رسید دریافت نمایند . ضمناً متقاضیان می توانند جهت مشاهده و وضعیت محدوده ها به سامانه کاداستر معادن به آدرس: cadastre.mimt.gov.irمراجعه نمایند.

  1. به پیشنهادات ناخوانا، مخدوش، بدون تضمین ،سپرده ناقص، مشروط، فاقد امضاء و یا خارج از شرایط مزایده و کلیه پیشنهاداتی که در مهلت مقرر تسلیم سازمان صنعت، معدن و تجارت نشده‌اند،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  2. پاکت های الف و ب رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 19/12/96 در کمیسیون مزایده باز و در صورت تایید تضمین ارائه شده (پاکت الف) ، پاکت های صلاحیت فنی و مالی (پاکت ب) به کارگروه فنی ارجاع خواهد شد. فرم پیشنهاد قیمت متقاضیان در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 23/12/96 توسط کمیسیون مزایده در محل سازمان بازگشایی و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. حضور مزایده گرانی که توان فنی و مالی آنها مورد تأیید کارگروه فنی قرار گرفته است ، با ارائه کارت شناسایی معتبر در جلسه بلامانع است.
  3. شرکت کنندگان در مزایده مکلفند نام شرکت کننده و کد کاداستر محدوده شرکت در مزایده را بر روی همه پاکت ها ی لاک و مهر شده قید و آنرا امضا و مهر نمایند.
  4. رعایت آیین‌نامه‌های مربوط به معاملات دولتی و همچنین قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن (مصوب 1392) و سایر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با مزایده برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی می‌باشد.
  5. شرکت کننده در مزایده موظف است نسبت به ارائه چک تضمینی یا ضمانت نامه بانکی و یا برگ واریز نقدی به شماره حساب 2175315903000 سیبا بانک ملی (مبلغ تضمین برای هر معدن به تفکیک اعلام شده است) اقدام نماید.
  6. هزینه درج آگهی مزایده بعهده برنده و یا برندگان مزایده می باشد.
  7. درج اسم پاکت‌ها (پاکت الف، پاکت ب و پاکت ج) روی جلد آن‌ها الزامی است . در غیر این صورت پیشنهاد مخدوش تلقی و از لیست مزایده حذف خواهد شد.
  8. اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی شرکت در مزایده می بایست در سامانه کاداستر معادن ثبت نام و نسبت به درخواست ارزیابی صلاحیت (توان) فنی و مالی اقدام و با ارائه مدارک به سازمان نظام مهندسی معدن جهت اخذ اصل گواهی اقدام و بهمراه سایر مدارک مورد نیاز شرکت در مزایده در مهلت مقرر به این سازمان ارائه نمایند .
  • مدارک مورد نیاز

الف) ضمانتنامه بانکی+ فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی یا اساسنامه شرکت به همراه آخرین تغییرات و روزنامه رسمی برابر با اصل برای اشخاص حقوقی.(پاکت الف)

ب ) گواهینامه تأیید صلاحیت فنی و مالی صادره از سازمان نظام مهندسی معدن ( پاکت ب)

ج ) فرم شماره 1 (پیشنهاد قیمت) + فرم شماره 2 (تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت) (پاکت ج)

کلیه مدارک ارائه شده الزاماً می بایست برابراصل تحویل شود.

آدرس سازمان : یزد، بلوار دانشجو، ساختمان شهید پارسائیان، کد پستی 8916713445، تلفن 5-36248051-035

اولویت: بالا
No Cache
Generate time: 3.9312566121419
Query time: 3.1544817288717