X
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۲:۲۹ ۲۴
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و بهره برداری استان یزد

آگهی مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و بهره برداری استان یزد

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در نظر دارد در راستای اجرای قانون معادن و فصل چهارم آیین نامه اجرایی و با رعایت قوانین و مقررات، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های معدنی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور، امتیاز واگذاری 11 محدوده پروانه اکتشاف، 8 محدوده درخواست صدور پروانه اکتشاف ،تکمیل عملیات اکتشاف 2 فقره پروانه بهره برداری، 1 فقره مجوز برداشت، یک محدوده درخواست صدور پروانه اکتشاف(پلی متال) با کد کاداستر 172484 صرفا بین دارندگان واحد فراوری در استان ، 24 فقره معدن فاقد بهره بردار ، 7 فقره گواهینامه کشف ، 3 مورد دپوی مواد معدنی و 4 مورد ذخایر محدود شن و ماسه رودخانه ای فقط برای دارندگان واحدهای فرآوری شن و ماسه منطقه به متقاضیان واجد شرایط بر اساس مشخصات مندرج در جدول پیوست در اسناد مزایده، و اطلاعات مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir با شماره مزایده ۵۰۹۸۰۰۳۴۳۴۰۰۰۰۰۱ جهت محدوده های اکتشافی و شماره مزایده 5098003434000002 جهت معادن بهره برداری ،گواهی کشف و دپوی مواد معدنی واگذار نماید.

توضیح اینکه بر اساس جدول ارائه شده، پس از اعلام برنده مزایده(درخواست صدور پروانه اکتشاف و پروانه اکتشاف) در صورت نیاز به استعلام از ارگانهای موضوع ماده 24 قانون معادن،استعلام به عمل خواهد آمد .

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع مزایده از روز یکشنبه مورخ 14/07/98 لغایت شنبه مورخ 04/08/98 به محل سازمان به آدرس ذیل و یا سایت سازمان به آدرس yzd.mimt.gov.ir و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده اقدام و پس از تکمیل، حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 13:15) روز پنج شنبه مورخ 16/08/98 به دبیرخانه سازمان به نشانی ذیل تحویل و رسید دریافت نمایند، همچنین متقاضیان می بایست از طریق الکترونیکی و با مراجعه به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir نسبت به پیگیری مراحل شرکت درمزایده و در نهایت پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. ضمنا متقاضیان می توانند جهت مشاهده و وضعیت محدوده ها به سامانه کاداستر معادن به آدرس: https://cadastre.mimt.gov.ir مراجعه نمایند. به پیشنهادات ناخوانا، مخدوش،بدون فیش بانکی یا ضمانتنامه،سپرده ناقص، مشروط، فاقد امضاء و یا خارج از شرایط مزایده و عدم درج درخواست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و کلیه پیشنهاداتی که در مهلت مقرر تسلیم سازمان صنعت، معدن و تجارت نشده‌اند،ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 1. پاکت های الف راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 18/08/98 در کمیسیون مزایده باز و در صورت تایید تضمین ارائه شده (پاکت الف)، پاکتهای صلاحیت فنی و مالی (پاکت ب) به کارگروه فنی ارجاع خواهد شد.
 2. فرم پیشنهاد قیمت (فرم ج) برای آندسته از متقاضیانی که فرم الف و ب آنها مورد پذیرش واقع گردیده است، راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 21/08/98 در جلسه کمیسیون مزایده بازگشایی و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. حضور مزایده گرانی که توان فنی و مالی آنها مورد تایید کارگروه فنی قرار گرفته با ارائه کارت شناسایی معتبر در این جلسه از کمیسیون مزایده بلامانع می باشد.
 3. شرکت کنندگان در مزایده مکلفند نام شرکت کننده و کد کاداستر محدوده شرکت در مزایده و کد رهگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را بر روی همه پاکت ها لاک و مهر شده قید و آنرا امضا و مهر نمایند.
 4. درج کد رهگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بر روی پاک اصلی الزامی می باشد و عدم درج به منزله رد درخواست تلقی می گردد.
 5. رعایت آیین‌نامه‌های مربوط به معاملات دولتی و همچنین قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1392 و سایر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با مزایده برای شرکت کنندگان در مزایده الزامی می‌باشد.
 6. شرکت کننده درمزایده موظف است نسبت به ارائه چک تضمینی یا ضمانت نامه بانکی و یا برگ واریزنقدی به شماره حساب4072053107835575 نزد بانک مرکزی با شماره شبا 530100004072053107835575 IR اقدام نماید .(توجه: کلیه استناد به نام شرکت کننده در مزایده صادر گردد)
 7. هزینه درج آگهی مزایده بعهده برنده و یا برندگان مزایده می باشد.
 8. اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی شرکت در مزایده می بایست در سامانه کاداستر معادن ثبت نام و نسبت به درخواست ارزیابی صلاحیت (توان) فنی و مالی اقدام و با ارائه مدارک به سازمان نظام مهندسی معدن جهت اخذ اصل گواهی اقدام و بهمراه سایر مدارک مورد نیاز شرکت در مزایده در مهلت مقرر به این سازمان ارائه نمایند .
 9. متقاضیان می بایست جهت شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی (توکن) از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده شرکت نمایند.
 10. متقاضیان جهت کسب اطلاعات در خصوص سامانه یاد شده می توانند با شماره 02141934 پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل نمایند.
 • مدارک مورد نیاز

1) ضمانتنامه بانکی + فرم (الف) (پاکت الف) 2 ) فرم (ب) + گواهی تأیید صلاحیت فنی و مالی، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت، (پاکت ب) 3 ) فرم (ج) پیشنهاد قیمت (پاکت ج)

یادآوری: انجام امور مزایده به هر دو روش دستی (ارائه مدارک به دبیرخانه سازمان صنعت ، معدن و تجارت) طبق روش ذکر شده درسایت و همچنین به روش الکترونیکی (سامانه ستاد) به صورت توأم می بایست انجام پذیرد.

آدرس سازمان: یزد، بلوار دانشجو، ساختمان شهید پارسائیان، کد پستی 8916713445، تلفن 5-36248051-035 سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد

اولویت: متوسط
No Cache
Generate time: 5.6479846636454
Query time: 4.9455075263977