X
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۰۸:۵۱ ۳۹
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
اطلاعیه شماره (2) برگزاری مزایده معادن بهره برداری

اطلاعیه شماره (2) برگزاری مزایده معادن بهره برداری

پیرو برگزاری مزایده معادن بهره برداری به شماره 5098003434000002 به اطلاع میرساند در خصوص 4مورد ذخایر محدود شن و ماسه رودخانه ای منطقه کنجکوه هر شرکت کننده فقط میتواند برنده تنها یک مورد از موارد مزایده مزایده باشد و در زمان بازگشایی پاکت های ج (به ترتیب ردیف لیست مزایده)برندگان قبلی حذف و پاکت های ج مربوط به ایشان بدون بازشدن عودت داده می شود.

اولویت: متوسط
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 3.1886199315389
Query time: 2.4167083104451