X
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۰۸:۳۳ ۱۷
طبقه بندی : فرصتهای سرمایه گذاری
چچ
اصلاحیه آگهی مزایده عمومی معادن فاقد بهره بردار و محدوده های اکتشافی استان یزد

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی معادن فاقد بهره بردار و محدوده های اکتشافی استان یزد

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی معادن فاقد بهره بردار و محدوده های اکتشافی استان یزد پیوست میباشد

اولویت: متوسط
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 3.9237820307414
Query time: 3.2087338765462