X
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۰۸:۳۳ ۳۳
طبقه بندی : فرصتهای سرمایه گذاری
چچ
اصلاحیه آگهی مزایده عمومی معادن فاقد بهره بردار و محدوده های اکتشافی استان یزد

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی معادن فاقد بهره بردار و محدوده های اکتشافی استان یزد

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی معادن فاقد بهره بردار و محدوده های اکتشافی استان یزد پیوست میباشد

اولویت: متوسط
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 2.6565492947896
Query time: 1.9907601674398